โครงสร้างทางการตลาดและระบบการชำระเงินของการเล่นการพนันฟุตบอล

ปัจจุบันธุรกิจการพนันฟุตบอล ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และธุรกิจการพนันฟุตบอลเหล่านี้จะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน มีเทคนิคที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันฟุตบอลได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการบริการให้ชำระเงินที่สะดวกและง่าย ธุรกิจการพนันฟุตบอลจึงเป็นอีกหนึ่งการพนันที่เข้าถึงได้ไม่ยาก

โครงสร้างทางการตลาด

โครงสร้างของการพนันฟุตบอลนั้น จะประกอบไปด้วยผู้ให้บริการรับพนันฟุตบอลและผู้เล่นการพนันที่มีจำนวนอยู่มากๆ หากมองแบบผิวเผินอาจมองว่าการพนันฟุตบอลมีโครงสร้างแบบตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่มากด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย แต่แท้จริงแล้วผู้ให้บริการจำนวนมากมีการประสานงานกันเป็นเครือข่ายการพนันฟุตบอล มีลักษณะของการจัดลำดับชั้นของการให้บริการ โดยไม่มีการแข่งขันด้านราคาบอล แม้ในการเล่นการพนันในแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคาขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่ได้ทำให้ผู้เล่นการพนันได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น  แต่หากเป็นกลไกเพื่อลดความเสี่ยงของการให้บริการ

นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้รับการบริการหรือผู้เล่นการพนันมีจำนวนมากขึ้น ก็เนื่องมาจากมีกลไกในการควบคุมความเสี่ยงของผู้รับพนันจากการรับพนันในบัตรเครดิต ผู้ให้บริการพนันจึงรับพนันเฉพาะผู้เล่นพนันที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันเท่านั้น กลุ่มผู้เล่นจึงมีการเกาะกลุ่มกันตามพื้นฐานความสัมพันธ์

ระบบการชำระเงินของการเล่นการพนันฟุตบอล

ระบบการชำระเงินของการเล่นการพนันฟุตบอล จำแนกได้เป็น 2 ระบบ คือ

1.ระบบเงินสด โดยผู้เล่นจะต้องชำระเงินก่อนการแข่งขันที่จะเริ่มต้น และหลังจบการแข่งขัน ถ้าผลออกมาว่าผู้เล่นพนันเป็นฝ่ายชนะก็ให้นำโพยไปขึ้นเงินกับเจ้ามือที่รับพนัน

2.ระบบเครดิต ผู้เล่นการพนันกับเจ้ามือจำทำการตกลงกันก่อนการแข่งขันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น โดยยังไม่มีการชำระเงิน หลังจบการแข่งขัน ถ้าหากผ่ายผู้เล่นการพนันเป็นฝ่ายเสียผู้เล่นต้องนำเงินไปชำระต่อเจ้ามือ หรือหากว่าผู้เล่นเป็นฝ่ายได้ เจ้ามือก็จะชำระเงินให้กับผู้เล่นการพนัน การชำระเงินสามารถชำระได้ด้วยเงินสดหรือการโอนเงินผ่านบัญชี โดยการโอนผ่านระบบเอทีเอ็มหรือผ่านระบบธนาคารหลังทราบผลการแข่งขัน

การชำระเงินในระบบเครดิต เป็นระบบการชำระเงินที่ได้รับความนิยมในการเล่นพนันบอลมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การฟุตบอลมีการขยายตัวมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ การชำระเงินแบบเครดิตจะจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้เล่นขาประจำเท่านั้น ส่วนผู้เล่นขาจร จะเปลี่ยนไปเป็นการชำระเงินแบบเงินสดแทน