กฎกติกาการแข่งขันสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ

กฎกติกาและมารยาทในการแข่งขัน กำหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงที่นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าด้วยในกรณีใดๆ หรือบางครั้งมีการอนุโลมเพื่อจุดประสงค์นั้นๆ แต่สิ่งสำคัญนักกีฬาควรยึดหลักกติกาไว้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อตนเอง

นักกีฬาทุกคนหวังได้รับชัยชนะที่มาจากความสามารถของตนเอง มีความเสมอภาค ไม่มีนักกีฬาคนใดได้เปรียบเสียเปรียบ กฎกติกาการแข่งขันจึงกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้  โดยกีฬาแต่ละชนิดจะมีกติกาที่แตกต่างออกไป อย่างเช่นกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีประโยชน์ต่อผู้เล่นหลายด้าน มีกฎกติกาการแข่งขัน ดังนี้

กฎกติกาการแข่งขันสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ

 1. นักกีฬาต้องว่ายน้ำให้ครบตามระยะทางที่ลงแข่งขันไว้ในลู่ของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน
 2. ขณะที่ทำการกลับตัว ต้องให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับผนังสระ โดยไม่ให้เดินหรือก้าวออกจะพื้นสระเด็ดขาด
 3. ระหว่างว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ สามารถพันพื้นสระได้ แต่ไม่สามารถเดินบนพื้นสระ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 4. ไม่อนุญาตให้ดึงลู่ว่ายทุกกรณี
 5. ไม่ควรว่ายน้ำข้ามลู่ เพื่อกีดขวางการว่ายน้ำผู้แข่งขันท่านอื่นๆ เนื่องจากเป็นการกระทำที่เจตนา จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที โดยผู้ชี้ขาดรายงานคณะกรรมการจัดแข่งขันที่มีอำนาจสูงสุดในการแข่งขัน
 6. ไม่อนุญาตให้สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำ เช่น แผ่นดึงมือ ตีนกบ เป็นต้น แต่สามารถสวมใส่แว่นว่ายน้ำได้
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันลงสระว่ายน้ำก่อนกำหนด ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันที่เหลือทั้งหมด
 8. การว่ายผลัดประเภททีม ต้องมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 4 คน
 9. สำหรับการว่ายผลัดประเภททีม นักกีฬาคนใดคนหนึ่งในทีมเท้าหลุดจากแท่นกระโดด ก่อนอีกคนแตะผนังสระ จะถูกตัดสิทธิ์
 10. ต้องส่งรายชื่อในทีมและลำดับการว่ายก่อนเริ่มการแข่งขัน หากผ่านเข้าไปแข่งขันมนรอบถัดไป สามารถเปลี่ยนตัว และลำดับการว่ายน้ำได้ แต่ต้องมีรายชื่อที่ส่งก่อนเริ่มเข่งขัน
 11. ผู้เข้าแข่งขันที่ว่ายผลัดประเภททีม เมื่อตัวเองว่ายเสร็จแล้วให้รีบขึ้นจากสระทันที เพื่อไม่เป็นการกีดขวางผู้เข้าแข่งขันท่าอื่นๆ
 12. ผู้ตัดสินชี้ขาดมีอำนาจให้โอกาสผู้เข้าแข่งขันที่ถูกทำฟาวล์ จนการแข่งขันนั้นมีการเสียสิทธิ์ เข้าแข่งขันใหม่ในรายการต่อไป

สิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ คือการปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ เพื่อความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อกระทบ ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าแข่งขัน ดังนั้นแล้วนักกีฬาทุกคนควรอยู่ในกฎระเบียบ เพื่อเซฟตนเองไปในตัว